Zadania MOPS


Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastrukturry socjalnej,
 2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 3. diagnostyka jednostkowa i środowiskowa,
 4. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
 5. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osobom uprawnionym do tych świadczeń,
 6. organizowanie i swidczenie usług opiekuńczych, w tym spacjalistycznych, w miejscu zamiszkania,
 7. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 8. wspomaganie działalnosci służącej rozwiązywaniu problemów z zakresu uzależnień i prowadzenie poradnictwa w tym zakresie,
 9. praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnieniu lub odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 10. prowadzenie terapii zajęciowej,
 11. organizowanie imprez mających na celu wypracowanie dochodów oraz pozyskiwanie darowizn w całości przeznaczonych na realizację zadań statutowych,
 12. prowadzenie innych zadań przekazanych do realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (m.in. dot. świadczeń rodzinnych).
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Lis , w dniu:  27‑02‑2007 07:50:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Polanowska
email: k.polanowska@mopssieradz.pl tel.:0438274566
, w dniu:  27‑02‑2007 07:50:49
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2007 07:50:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie