Struktura organizacyjna


Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor i ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy głównego księgowego oraz kierowników działów.
Dyrektor dokonuje przydzału zadań, kompetencji i odpowiedzialności głównemu księgowemu oraz kierownikom działów i przy ich pomocy nadzoruje realizację zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Lis , w dniu:  27‑02‑2007 08:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Polanowska
email: k.polanowska@mopssieradz.pl tel.:0438274566
, w dniu:  27‑02‑2007 08:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2014 09:02:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie