Rodzaje świadczeń


Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Kwoty świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny na:
dziecko w wieku do 5 lat - 77 zł.
dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat - 106 zł.
dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat - 115 zł.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka - 1.000 zł.
Uwaga! Dodatek ten jest wypłacany jednorazowo i przysługuje kobiecie, pod warunkiem że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł. miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka - 170 zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł. na wszystkie dzieci, 250 zł. miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 500 zł. na wszystkie dzieci

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wysokość 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł. miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - 100 zł.
Uwaga! Dodatek ten przysługuje jednorazowo na dziecko i wypłacany jest raz w roku.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
90 zł. miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
50 zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.


3. Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł

Świadczenie pielęgnacyjne - 520 zł

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Matławski
email: m.matlawski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  16‑07‑2014 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Matławski
email: m.matlawski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  16‑07‑2014 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2014 11:12:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie