Wysokość świadczeń z pomocy społecznej


Maksymalna wysokość świadczeń z pomocy społecznej:
 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
  2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
  3. kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy ustala się:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł. miesięcznie;
  2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny;
  3. kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Dymiński
email: z.dyminski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  13‑03‑2017 10:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Matławski
email: m.matlawski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  13‑03‑2017 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2017 10:31:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive